Cieľom environmentálneho manažmentu je poskytovanie služieb, vrámci ktorých zistíme stav prevádzky alebo zariadenia z pohľadu dodržiavania noriem životného prostredia a jeho následného prevádzkovania. Následne je možné uzatvoriť s našou spoločnosťou zmluvu na vykonávanie environmentálneho manažmentu externým spôsobom.
Environmentálny audit
Environmentálny audit
Environmentálny outsourcing
Environmentálny outsourcing
Vydávanie odborných posudkov
Vydávanie odborných posudkov